Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 16. / 176 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
6.3.2023
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
7.3.2023
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
7.3.2023
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
9.3.2023
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
9.3.2023
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
9.3.2023
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan 28.2.2023 § 103 tekemää päätöstä, jonka otto-oikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti 6.3.2023 kokouksessaan pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: "Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan 28.2.2023 § 103 tekemää päätöstä, jonka otto-oikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti 6.3.2023 kokouksessaan pöydälle."

Korvataan:

"Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että se ottaa käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan 28.2.2023 § 103 tekemän päätöksen, jonka otto-oikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti 6.3.2023 kokouksessaan pöydälle."

Kannattaja: Pia Pakarinen

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 6
Anniina Iskanius, Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan 28.2.2023 § 103 tekemää päätöstä, jonka ottooikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti 6.3.2023 kokouksessaan pöydälle. Korvataan: "Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että se ottaa käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan 28.2.2023 § 103 tekemää päätöksen, jonka ottooikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti 6.3.2023 kokouksessaan pöydälle."

Member Political group
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi