Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 30. / 404 §

Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

164 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

165 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

166 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

167 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

168 §, Vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskeva lähetekeskustelu

169 §, Vuoden 2019 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2019

170 §, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

171 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

172 §, Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

173 §, Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma

Tiedoksi Liikenneliikelaitokselle.

174 §, Rakennuksen myynti ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Esplanadinkappeli, Eteläesplanadi 1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Osuuskauppa Elannolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

175 §, Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevanuudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

176 §, Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Väylävirastolle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle/Koski.

177 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 14-26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna