Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 9.9.−15.9.2021 tekemienpäätösten seuraaminen

Case 37. / 502 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 9.9.−15.9.2021 tekemienpäätösten seuraaminen

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 9.9.-15.9.2021 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet –palvelu, alueellinen rakennuttaminen –yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet –palvelu, kaupunkitekniikka-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, sähkötekniikkatiimi, tiimipäällikkö

Palvelut ja luvat

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristöseuranta ja valvonta, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, luonto ja ympäristötietoisuus, tiimipäällikkö

Hallinto ja tukipalvelut

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 9.9.2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Ask for more info

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi

, puhelin: