Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 13.7. - 19.7.2023

§ 9

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 13.7. - 19.7.2023

Deputy Mayor

Päätös

Apulaispormestari päätti, ettei hän ota kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 13.7. - 19.7.2023 tekemiä päätöksiä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin
mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Kaupunkiympäristölautakunta ei kokoonnu viikolla nro 30, jolloin lautakunnalle ei voida antaa tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 13.7. - 19.7.2023 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojelu ja ohjaus, Yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ravintolat, tiimipäällikkö

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Ahola, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 29942

anne.ahola@hel.fi