Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 22. / 415 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kansliapäällikön päätöksen 5.6.2023 94 §:n osalta.
Kaupunginhallitus päätti, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 23.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kansliapäällikön päätöksen 5.6.2023 94 §:n osalta.

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 23.

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 5.6.2023
   
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
   
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 6.6.2023
kaupunkiympäristölautakunta 6.6.2023
- ympäristö- ja lupajaosto 8.6.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 6.6.2023
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta 6.6.2023
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto  
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto 8.6.2023
   
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
   
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
   
pormestari  
   
apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala  
   
kaupunginkanslian viranhaltijat  
   
henkilöstökassatoimikunta  
Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

kaupunginsihteeri, Maria Nelskylä, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi