Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 14. / 229 §

Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3
Ei toimenpidettä.
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön tekemään päätöksen mukaisen vuokrasopimuksen sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja vuokraamaan päätöksen mukaiset tilat samoin vuokrasopimusehdoin sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön vuokranantajalle kulloinkin maksettavaa vuokraa vastaan lisättynä yleiskustannuksella.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HUS:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ja asemakaavoitukselle.
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
 
 
10
Aloite kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna