Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 38 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Jungnerin ja Emma Ringbomin sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorven.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Jungner ja Emma Ringbom sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorpi.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sandra Hagmanin ja Mikael Jungnerin sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorven.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Nuutti Hyttinen