Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 261

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close