Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 15. / 230 §

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

91 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

92 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

93 §, Kyselytunti koronavirustilanteesta

Ei toimenpidettä.

94 §, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja sähköiset kokoukset

Asiasta on tehty erillinen täytäntöönpanopäätös kaupunginhallituksen aamukoulukokouksessa 26.3.2020 § 212.

95 §, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Erillinen täytäntöönpanoesitys on esityslistan asiana 12.

96 §, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Erillinen täytäntöönpanoesitys on esityslistan asiana 13.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muille neuvotteluosapuolille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

97 §, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginhallitus

  • hyväksyy kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisen,
 
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 100 000 euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi,
 
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä
 
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muille neuvotteluosapuolille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

98 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

99 §, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos

100 §, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouksessa.

101 §, Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja asemakaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle/Koski.

102 §, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533)

103 §, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

104 §, Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouksessa.

105 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloite 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna