Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 50

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja toteutuksen käynnistämisestä 2022
 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite Rekkaparkista Vuosaaren sataman läheisyyteen
 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite Padel-kentästä Vuosaareen
 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite terveydenhoidon puutteiden korjaamisesta Vuosaaressa
 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite aluesuunnitelmasta Lauttasaareen
 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite kertalipusta 70- plus senioreille  puoleen hintaan
 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjauksesta
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite Vuotalon teknisestä henkilökunnasta
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukemisesta
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkauksen kohentamisesta
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamisesta
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamisesta
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämisestä
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite Ohjaamon resurssien lisäämisestä
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite liikennekaupunkitoiminnan aktivoinnista liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien diabeetikkojen sokerimittauksesta
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite teatteritoimintaan soveltuvista kevyistä näyttämörakennelmista isoihin puistoihin
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite erillismäärärahan varaamista vapaaehtoisten julkisenliikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi
 • valtuutettu Amanda Pasasen ym. talousarvioaloite maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite erillismäärärahan varaamisesta kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen tukipakettiin
 • valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisästä 1-3 -vuotiaille
 • valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloite PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta
 • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite lisämäärärahasta helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi
 • valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloite lähipäiväkoti-periaatteen käyttöönotosta Helsingissä
 • valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon
 • valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite hoitohenkilöstön huomioimisesta korona-epidemian aikana tehdystä työstä
 • valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite kouluvalmentajien palkkaamisesta Helsingin peruskouluihin
 • valtuutettu Tapio Klemetin ym. talousarvioaloite Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelusta
 • valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite avustuksesta Luckan-yhdistykselle
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite ote-opetuksen paikan takaamisesta kaikille kriteerit täyttäville oppilaille
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite erityisopettajien mitoituksen määrittelemisestä oppilaiden tuen varmistamiseksi
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite Ursinin kallioiden alueen ja sen Ikuisen tulen kunnostamisesta
 • valtuutettu Mirita Saxbergin ym. talousarvioaloite Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias lapsi
 • valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloite ääniteknikon palkkaamisesta Maunulatalolle
 • valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite omaishoitajien vapaapäivien maksuttomuudesta
 • valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite palomiesten palkkaohjelmasta
 • valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden lisäämisestä
 • valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite globaalin vastuun edistämisestä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa
 • valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite konkreettisten säästökohdelistojen laatimisesta toimialoille
 • valtuutettu Otto Meren talousarvioaloite Helsingin kaupungin hissiavustuksista luopumisesta
 • valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 2-vuotiaaksi asti
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite riittävistä asukaspysäköintipaikoista Helsingin keskustan alueilla
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite Sepänpuiston kunnostamisesta
 • valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloite vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta koronakriisin yli
 • valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloite Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelmasta
 • valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla tuetaan lapsia ja nuoria
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite opettajien riittävyydestä suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa
 • valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. talousarvioaloite matalan kynnyksen velkaneuvonnasta nuorille
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä paremmasta hyödyntämisestä
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite perusopetuksen resurssien lisäämisestä ja leikkausten perumisesta
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1-2-vuotiaille
 • valtuutettu Jukka Järvisen ym. talousarvioaloite Käpylinnan kunnostamisesta
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite liikuntainvestointien kasvattamisesta
 • valtuutettu Eva Biaudet'n ym. talousarvioaloite ruotsinkielisen kotouttamisen koordinoinnista pääkaupunkiseudulla

Ryhmäaloitteet

 • Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamisesta ja Helsingin huumeongelman ratkaisemisesta
 • Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukemisesta poikkeusaikana
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite  Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin Asunnot Oy:öön
 • valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite Laajasalon lukion perustamista uudelleen
 • valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite lyhennetyn työajan kokeilusta
 • valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Mari Rantasen ym. kotihoidon työntekijöiden liukastumisen estämisestä jalkineilla

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close