Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 35 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Heimo Laaksonen ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Sami Muttilainen ja Johanna Sydänmaa.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Heimo Laaksonen ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Muttilainen ja Johanna Sydänmaa.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close