Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 13. / 89 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöstä ajalta 1.10.-16.11.2020:

10 § 1.10.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 3.-16.11.2020:

5 § 4.11.2020
Konferenssikamera tarkastusviraston kokoushuoneeseen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä