Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 268 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Matias Pajula, tilalle Ted Apter
 • Pia Pakarinen, tilalle Matti Niiranen
 • Arja Karhuvaara, tilalle Heimo Laaksonen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Mukhtar Abib
 • Sari Sarkomaa, tilalle Laura Rissanen
 • Elina Valtonen, tilalle Tarik Ahsanullah
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Reetta Vanhanen, tilalle Anni Silvennoinen
 • Osmo Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Shawn Huff, tilalle Kati Juva
 • Minna Lindgren, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Thomas Wallgren, tilalle Fardoos Helal
 • Timo Harakka, tilalle Minna Salminen
 • Maj Kivelä, tilalle Ajak Majok
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Mari Rantanen, tilalle Marko Kettunen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Erkki Karinoja
 • Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Maaret Castrén
 • Suldaan Said Ahmed
 • Juha Hakola
 • Tom Packalén
 • Nazima Razmyar

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close