Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 17.3.−23.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Case 17. / 206 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 17.3.−23.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 17.3.−23.3.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Asemakaavoitus, eteläinen alueyksikkö, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maanhankinta, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maaomaisuuden hallinnan tuki, yksikön päällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, asuntoyksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 3, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, sähkötekniikkatiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, kunnossapito-yksikkö, yksikön päällikkö

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.3.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi