Valtuutettu Atte Kalevan Malmin lentokentän alueen YVA-menettelyä koskevan aloitteen käsittelyn siirtäminen kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokoukseen

§ 41

Valtuutettu Atte Kalevan Malmin lentokentän alueen YVA-menettelyä koskevan aloitteen käsittelyn siirtäminen kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokoukseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä käsitellään kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 13.1.2020 § 7 valtuutettu Atte Kalevan aloitetta Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (HEL 2019-009562). Asian oli tarkoitus edetä seuraavaan aloitteita käsittelevään valtuuston kokoukseen 12.2.2020.

Valtuuston 29.1.2020 kokouksen asioiden vähäisen määrän vuoksi on perusteltua, että yllä mainittu aloite otetaan käsiteltäväksi jo tähän kokoukseen.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami