Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Case 25. / 121 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 18 – 21/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
§
Toimitusjohtaja
71 – 85  
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
 
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
2 – 3
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
34 – 43
Kunnossapito, yksikön johtaja
27  
Liikennöinti, yksikön johtaja
3
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. hallintojohtaja
Rain Mutka