Kaupunginvaltuuston 14.2.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 16. / 113 §

Kaupunginvaltuuston 14.2.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 14.2.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

30 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

31 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

32 §, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön pääomittaminen

Asiasta tuodaan erillinen täytäntöönpanoesitys kaupunginhallitukselle myöhemmin.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:lle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

33 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

34 §, Itäbaanan yleissuunnitelman hyväksyminen ja toteuttaminen välillä Valurinkatu-Virvatulentie

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

35 §, Sörnäistenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12835)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Helsinki ja kaavapäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

36 §, Munkkiniemen Niemenmäen länsipuolen asemakaavan muutos (nro 12841)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimialalle.

37 §, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite ajoyhteyksienparantamiseksi maanalaisiin pysäköintilaitoksiin

Ei toimenpidettä.

38 §, Valtuutettu Minja Koskelan aloite tekstiilipantin pilotoinnista kierrättämisen tehostamiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

39 §, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite katutyösopimusten kehittämisestä

Ei toimenpidettä.

40 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite pedagogisesti perustellun päiväkodin ja koulun koon selvittämisestä

Ei toimenpidettä.

41 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula