Kaupunginvaltuuston 8.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 17. / 634 §

Kaupunginvaltuuston 8.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.9.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

262 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

263 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

264 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

265 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

Ei toimenpidettä.

266 §, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (Helsingin toimipaikka) ja Maanmittauslaitokselle.

267 §, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

268 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen, kiinteistökaupan esisopimusten tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17114/2–10)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman:

-
allekirjoittamaan toteutussopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia
 
 
-
allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimukset ja päättämään niiden perusteella tehtävistä kaupoista
 
 
-
allekirjoittamaan kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

269 §, Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavan muuttaminen (12655)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin Satama Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymälle, Poliisille, Puolustusvoimille ja Suomenlahden merivartioston esikunnalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja aluerakentamiselle.

270 §, Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12587)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu, Espoon kaupungille/hallintokeskus, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymälle ja Länsimetro Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

271 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 9 – 10 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna