Motioner inlämnade vid sammanträdet

Case 7. / 274 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Mia Haglunds motion om humanitärt stöd till civila i Gaza

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close