Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 45 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Juhana Vartiainen ja Mia Haglund sekä varalle valtuutetut Johanna Sydänmaa ja Mika Ebeling.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Juhana Vartiainen ja Mia Haglund sekä varalle valtuutetut Johanna Sydänmaa ja Mika Ebeling.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close