Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Case 1. / 231 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Matias Pajula, ersättare Mukhtar Abib
 • Dani Niskanen, ersättare Seida Sohrabi
 • Anniina Iskanius, ersättare Katri Penttinen
 • Seija Muurinen, ersättare Heimo Laaksonen
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 • Risto Rautava, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Laura Korpinen, ersättare Pekka Löfman
 • Maria Valtonen, ersättare ted Apter
 • Anni Sinnemäki, ersättare Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, ersättare Nina Miettinen
 • Eeva Heinäluoma, ersättare Fardoos Helal
 • Tuula Haatainen, ersättare Nita Austero
 • Sinikka Vepsä, ersättare Jenni Hjelt
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Vesa Korkkula
 • Mari Rantanen, ersättare Mikko Paunio
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Marko Kettunen
 • Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen
 • Veronika Honkasalo, ersättare Meri Valkama
 • Mai Kivelä, ersättare Laura Kolehmainen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Razmyar Nasima
 • Saxberg Mirita

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close