Kyselytunti

Case 3. / 26 §

Kyselytunti

Helsinki City Council

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Eveliina Heinäluoman kysymys aiheesta kaupungin omavalvonta yksityisten palveluntarjoajien osalta sekä valtuutettu Terhi Koulumiehen kysymys aiheesta talvikunnossapito kaupungissa.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close