Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 41 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Hyvärisen ja Kauko Koskisen sekä varatarkastajaksi Iida Haglundin.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pertti Hyvärinen ja Kauko Koskinen sekä varatarkastajaksi Iida Haglund.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

puheenjohtaja
Dan Koivulaakso