Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Case 2. / 94 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

25.5.2022, 30 §
Määrärahan myöntäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle vuonna 2022

25.5.2022, 31 §
Liikunnallinen harrastustoiminta kausihankinnat lukuvuosi 2022 - 2023 / Harrastamisen Suomen malli

2.6.2022, 32 §
Tarvepäätös talousrakennuksen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Talosaarentie 276

2.6.2022, 33 §
Kulttuurikeskukset-palvelun päällikön viranhoitomääräyksen muutos määräajaksi 1.8.2022–31.12.2022

Hallintojohtaja

24.5.2022, 9 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöitä nuorisopalvelukokonaisuuden
nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2022

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

1.6.2022, 15 §
Salassa pidettävä

1.6.2022, 16 §
Salassa pidettävä

1.6.2022, 17 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

23.5.2022, 31 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

23.5.2022, 32 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Taivallahden peruskoulu, luonnostilaus

Kulttuurin edistämisen päällikkö

30.5.2022, 7 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 4. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

24.5.2022, 23 §
Tutkimuslupa, Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen liikuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta –opinnäytetyötä varten

Liikuntapaikkapäällikkö

23.5.2022, 18 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraus IKI-Kiuas Oy:lle

23.5.2022, 19 §
Maa-alueen vuokraus Mustikkamaan liikuntapuiston yhteydestä Tmi Namu ToVille

1.6.2022, 20 §
Toimitilan vuokraus Töölön kisahallista Hautauspalvelu Aaltonen Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

31.5.2022, 27 §
Laiturialueen vuokraaminen Merihaka eteläisen venesatamasta Merihaan Veneseura ry:lle

1.6.2022, 28 §
Maa-alueen vuokraaminen Sarvaston venesataman alueelta Sarvaston Venekerho ry:lle

1.6.2022, 29 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Nordic Shoreline Oy:lle Kauppatorin Keisarinluodonlaiturilta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

23.5.2022, 10 §
Tutkimuslupa, Nuori aktiivisena oman elämänsä muotoilijana - opinnäytetyötä varten

23.5.2022, 11 §
Tutkimuslupa, Miten palvelun tavoitteet ja varhaisnuorten tarpeet kohtaavat avoimessa ohjatussa nuorisotyössä –opinnäytetyötä varten

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

17.5.2022, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

17.5.2022, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2022

17.5.2022, § 13
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

17.5.2022, § 14
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2022

17.5.2022, § 15
Loppuraportti Helsingin mallin toiselta hankekaudelta vuosilta 2019-21

17.5.2022, § 16
Kulttuuri- ja kirjastojaoston avustuslajit ja arviointiperusteet

Nuorisojaosto

31.5.2022, § 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

31.5.2022, § 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2022

31.5.2022, § 14
Vuoden 2021 palkkausavustusten käyttö

31.5.2022, § 15
Palkkausavustukset vuodelle 2022

31.5.2022, § 16
Vuoden 2021 toiminta-avustusten käyttö

31.5.2022, § 17
Toiminta-avustukset vuodelle 2022

31.5.2022, § 18
Happy people Happy world ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Ask for more info

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi