Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Case 11. / 181 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 21.10.2020 § 276 asia/

Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä
HEL 2019-010631 T 00 00 03

Kvsto 21.10.2020 § 283 asia/17

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen
HEL 2020-002464 T 00 00 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 29.10.2020 § 697 asia/2

25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Khs 2.11.2020 § 714 asia/15

V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Khs 2.11.2020 § 725 asia/26

Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun perusparannusten raitio- ja ratasähkötöiden hankesuunnitelma
HEL 2020-008691 T 08 00 02

Khs 2.11.2020 § 726 asia/27

Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi raitiovaunuvarikkojen riittävästä kapasiteetista Helsingin ja koko seudun tarpeisiin
HEL 2019-012426 T 00 00 03

Khs 2.11.2020 § 727 asia/28

Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025
HEL 2020-003674 T 08 00 04

Khs 2.11.2020 § 729 asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 44
===
liikenneliikelaitos 29.10.2020
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 26.10.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. yksikön johtaja
Jukka Hämäläinen