Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.3.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 23. / 219 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.3.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.3.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite päätösten segregaatiovaikutusten arvioimisesta
  • valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koulutuksen järjestämisestä ammattilaisille haitallisten perinteiden tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja estämiseen
  • valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingin eläinpelastusyksikön toiminnan turvaamisesta
  • valtuutettu Pia Pakarisen aloite Vantaanjoen kunnon ja vapaa-ajankäyttöedellytysten kohentamisesta
  • valtuutettu Seida Sohrabin aloite kännykkävapaa koulu -kokeilusta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.3.2024 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi