Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 268 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu varavaltuutetut.

 • Juhana Vartiainen, tilalle Seida Sohrabi
 • Maaret Castrén, tilalle Mukhtar Abib
 • Arja Karhuvaara, tilalle Heimo Laaksonen
 • Juha Hakola, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 • Sari Sarkomaa, tilalle Laura Rissanen
 • Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Maria Ohisalo, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Emma Kari, tilalle Nina Miettinen
 • Atte Harjanne, tilalle Kati Juva
 • Minna Lindgren, tilalle Oula Silvennoinen
 • Timo Harakka, tilalle Minna Salminen
 • Pentti Arajärvi, tilalle Fardoos Helal
 • Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren
 • Mai Kivelä, tilalle Vesa Korkkula
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Tom Packalén, tilalle Marko Kettunen
 • Eva Biaudet, tilalle Petrus Pennanen
 • Marcus Rantala, tilalle Byoma Tamrakar
 • Nora Grotenfelt, tilalle Laura Finne-Elonen
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Mirita Saxberg
 • Seida Sohrabi
 • Otto Meri
 • Marko Kettunen
 • Johanna Sydänmaa
 • Mari Holopainen
 • Nasima Razmyar
 • Thomas Wallgren

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close