Kyselytunti koronavirustilanteesta

Case 3. / 46 §

Kyselytunti koronavirustilanteesta

Helsinki City Council

Päätös

Puheenjohtajiston ehdotuksesta kyselytunnilla käsiteltävänä aiheena oli koronavirustilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close