Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 268 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Kauko Koskinen ja Anna Vuorjoki sekä varalle valtuutetut Satu Silvo ja Daniel Sazonov.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Kauko Koskinen ja Anna Vuorjoki sekä varalle valtuutetut Satu Silvo ja Daniel Sazonov.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close