Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan viranomaisten päätösten seuraaminen

§ 8

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan viranomaisten päätösten seuraaminen

Deputy mayor

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan käsiteltäväksi:

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 13.7.2023

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.7.2023

Tietohallintojohtaja 3.-4.7.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Katriina Ilmonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 43492

katriina.ilmonen@hel.fi