Kokouksessa jätetyt aloitteet

Case 12. / 180 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin säännöistä sähköpotkulaudoille Helsingissä

Valtuutettujen aloitteet

  • Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamisesta vuoteen 2030 mennessä
  • Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Helsingin kaupungin liittymisestä Mielenturvaa-verkostoon
  • Valtuutettu Oona Hagmanin aloite Merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen
  • Valtuutettu Aino Tuomisen aloite polttomoottorien rajoittamisesta Helsingin keskustan alueella
  • Valtuutettu Matti Niirasen aloite Hesperian esplanadin puiston perusparannuksesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close