Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Case 2. / 76 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

12.4.2020, 9 §
kirjastopalvelujen alennusryhmät ja henkilöstöetuudet

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

24.4.2020, 28 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Myllypuron peruskoulu, teostilauspäätös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

27.4.2020, 19 §
Maa-alueiden vuokraaminen Aurinkolahden uimarannalta padel-kenttää, Aurinkolahden uimarannalta sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista, Lauttasaaren uimarannalta sup-lautojen vuokraamista ja Munkkiniemen uimarannalta jäätelökioskia varten.

Ulkoilupalvelupäällikkö

27.4.2020, 24 §
Aurinkolahden uimarannan kahvilan, Kallahdenniemen, Marjaniemen, Pikkukosken, Laajasalon ja Seurasaaren uimarantojen kioskien vuokraaminen

Liikuntapaikkapäällikkö

20.4.2020, 17 §
Liikuntapaikkapäällikön tekemän päätöksen peruminen

20.4.2020, 18 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraus Cimos Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

24.4.2020, 17 §
Pika-avustukset projektiavustuksista 2020, 2. jako

28.4.2020, 18 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus vuodelle 2020

28.4.2020, 19 §
Kansallinen Lastenliitto-Helsingin piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus vuodelle 2020

28.4.2020, 20 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n kuljetusavustushakemus vuodella 2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi