Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 16. / 579 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunta

  • Valtuutettu Atte Harjanteen aloite keskustan huoltotunnelin läpiajo-oikeuksien huutokaupan järjestämisestä

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2023 jätettiin yksi aloite. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi