Ilmoitusasiat

Case 9. / 64 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestäminen

Tarkastuspäällikkö selostaa asiaa.

Lautakuntakyselyn tulokset ja kehittämisehdotukset

Arviointipäällikkö esittelee toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan kehittää tarkastuslautakunnan ja –viraston työtä tarkastuslautakunnan itsearvioinnissa ja asiakaskyselyssä esiin nousseiden kehittämisehdotusten pohjalta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä