Ilmoitusasiat

Case 5. / 32 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tilintarkastajan valinta

Tarkastusjohtaja kertoi, että kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 15.3.2023 Helsingin kaupungin tilikausien 2023–2024 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä