Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 53 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Suldaan Said Ahmed ja Laura Finne-Elonen sekä varalle valtuutetut Otto Meri ja Pilvi Torsti.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Suldaan Said Ahmed ja Laura Finne-Elonen sekä varalle valtuutetut Otto Meri ja Pilvi Torsti.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close