Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 21. / 491 §

Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 19.6.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-2
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi tarkastusvirastolle.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
8
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
10
Tiedoksi toimialoille sekä liikelaitoksille ja virastoille.
 
 
11
Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä toimialojen henkilöstöpalveluille.
 
 
12
Tiedoksi kaupunginkanslialle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-alalle.
 
 
 
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
13
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle.
 
 
14
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.
 
 
15
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.
 
 
16
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu) sekä Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.
 
 
17
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Metsähallitukselle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), Puolustusvoimien pääesikunnalle, Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan logistiikkaosastolle sekä muistutuksen tekijälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja pelastuslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
18-26
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

7, 9
Ei toimenpidettä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna