Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Case 12. / 32 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite terveydenhuollon palvelupisteen avaamisesta Meri-Rastilan ostoskeskukseen

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Ozan Yanarin aloite S2-opetukseen ohjaamisen käytännöistä
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite uusien kaupunkipyöräasemien sijoittamisesta Vuosaaren satamaan

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close