Kyselytunti

Case 3. / 292 §

Kyselytunti

Helsinki City Council

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Elina Kauppila kysymys aiheesta varhaiskasvatuksen henkilökunnan resurssit, valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin kysymys aiheesta Helsingin neuvolatilanne sekä valtuutettu Pia Pakarinen kysymys aiheesta Helsingin koululääkäritilanne.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close