ERHEPYKÄLÄ

§ 1

ERHEPYKÄLÄ

Rehtori

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Decisionmaker

Magnus Westerlund
rektor