Ilmoitusasiat

Case 12. / 218 §

Ilmoitusasiat

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 18.11.

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Khs 25.11. § 811, asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 21.11.2019

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi