Ilmoitusasiat

Case 8. / 99 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kokousmenettely 1.1.2024 alkaen

Kaupunginhallitus on tehnyt 13.11.2023 § 675 päätöksen kaupungin toimielinten siirtymisestä sähköisistä kokouksista normaaliin kokousmenettelyyn. Tarkastusjohtaja esittelee asiaa.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä