Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 17. / 159 §

Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.3.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

51 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

52 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

53 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

54 §, Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen

Tiedoksi Kaupunginkanslialle, kaupunkiympäristö toimialalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

55 §, Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen sekä peruspääoman tuottojen alittaminen ja palauttaminen

Ei toimenpidettä.

56 §, Vuoden 2022 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, rakentamispalveluliikelaitokselle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle, työterveysliikelaitokselle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, liikenneliikelaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

57 §, Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 12.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

58 §, Konserniohjeen päivittäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

59 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle ja Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

60 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimistotontille 17019/1 (Pasila)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttama myymään tontti osto-oikeuden perusteella.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

61 §, Pitäjänmäen Pajamäentie 10 ja 12 ja lähialueiden asemakaavan muutos (nro 12793)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

62 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna