Meddelanden

Case 2. / 24 §

Meddelanden

The Education Committee's Swedish Sub-committee

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna informationen för kännedom.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm