Kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 14. / 95 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin pienteollisuusalueiden kartoituksesta
  • valtuutettu Sandra Hagmanin aloite vuoroasuvien koulukuljetukseen oikeutettujen lasten kuljetuksista molemmista kodeista
  • valtuutettu Sandra Hagmanin aloite ruutuaika kuriin -toimintamallista
  • valtuutettu Laura Korpisen aloite Helen Oy:n ja sen energiantuotanto-omistuksien säilyttämisestä kaupungin omistuksessa
  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite muistolaatasta äärioikeiston väkivallan uhrille
  • valtuutettu Jenni Hjeltin talousarvioaloite Itäkeskuksen Ystävyydenpuiston väestönsuojan rakentamisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2024 jätettiin kuusi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi