Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Case 1. / 351 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Elina Valtonen, ersättare Heimo Laaksonen
 • Alviina Alametsä, ersättare Nina Miettinen
 • Maria Ohisalo, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Shawn Huff, ersättare Hannu Oskala
 • Ozan Yanar, ersättare Oula Silvennoinen
 • Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 • Pentti Arajärvi, ersättare Fardoos Helal
 • Veronika Honkasalo, ersättare Ajak Majok
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen
 • Petra Malin, ersättare Anna Lemström
 • Minja Koskela, ersättare Noora Laak
 • Tom Packalén, ersättare Mikko Paunio
 • Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen
 • Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka
 • Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman
 • Jussi Halla-aho, ersättare Marko Kettunen
 • Silja Borgarsdóttir Sandelin, ersättare Petrus Pennanen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Mai Kivelä
 • Hannu Oskala
 • Mirita Saxberg

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close