Asemakaavan muutos, Kaartinkaupunki tontti 53/2, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, nro 12634, Agronomiliitto ry

HEL 2012-005626
More recent handlings
§ 4

Asemakaavan 12634 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 3 Kaartinkaupunki

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12634 pohjakartan kaupunginosassa 3 Kaartinkaupunki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12634
Kaupunginosa: 3 Kaartinkaupunki
Kartoituksen työnumero: 51/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.11.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 16.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Decisionmaker

Timo Tolkki
yksikön päällikkö