Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kannelmäki, Halsuantien ja Vetelintien alueen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12304) (sisältää liikennesuunnitelman)

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2013-005907
More recent handlings
§ 10

Asemakaavan 12304 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 33 Kaarela

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12304 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12304
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 46/14
Pohjakartta valmistunut: 3.2.2023 Uusinta (ensi tilaus 2014)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 20.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 09 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Juho Pajukoski, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 34336

juho.pajukoski@hel.fi

Decisionmaker

Juho Pajukoski
vs. yksikön päällikkö