Tapaninkylä (39.KO) tontin 39238/12 asemakaavan muutos nro 12433, Veljestenpiha 7-9

HEL 2016-007170
More recent handlings
§ 51

Asemakaavan 12433 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 39 Tapaninkylä

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12433 pohjakartan kaupunginosassa 39 Tapaninkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12433
Kaupunginosa: 39 Tapaninkylä
Kartoituksen työnumero: 44/16
Pohjakartta valmistunut: 14.10.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Tiedoksi

Kymp, Maka, asemakaavoitus / Paula Leppänen, Anna Liisanantti, Johanna Mutanen

This decision was published on 11.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 09 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi