Ylijäämämaan vastaanotto ja loppusijoituspalvelut, option käyttö 4/2018-4/2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2016-012840
More recent handlings
§ 12

Ylijäämämaan vastaanotto ja loppusijoituspalvelut, option käyttö 4/2018-4/2019

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti jatkaa ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyä optiokaudella 4/2018-4/2019 seuraavien toiminnanharjoittajien kanssa:

  • Ekokem-Palvelu Oy
  • Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • Maapörssi Oy
  • NCC Roads Oy
  • Rudus Oy
  • Ventoniemen Sora Oy

Päätöksen perustelut

Teknisen palvelun lautakunnan päätöksen § 24 (16.2.2017) mukainen ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyn sopimuskausi päättyy 4/2018.

Teknisen palvelun lautakunta oikeutti Staran Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päättämään ja allekirjoittamaan puitesopimukset optiokauden (4/2018-4/2019) käytöstä ja tekemään tarvittavat päätökset tilausvaltuuksien käyttämisestä.

Puitesopimuksen mukaan tilaaja ja toiminnanharjoittaja voivat keskenään sopia suoraa hankintaa käyttäen palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, yhden vuoden ajaksi (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöaikomuksestaan toiminnanharjoittajalle 4 kuukautta ennen sopimuskauden loppua. Päätös asiasta tulee tehdä ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Halukkuutta puitesopimuksen jatkamiseen optiokaudella 4/2018-4/2019 sopimusehtojen mukaisesti kysyttiin puitesopimustoimittajilta sähköpostitse 9.1.2018. Kaikki puitesopimusvastaanottajat ilmaisivat halukkuutensa jatkaa puitesopimuksia.

Puitesopimuskauden jatkaminen optiokaudella on perusteltua ja kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullinen.

This decision was published on 05.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Veli-Pekka Perttinä, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 73012

veli-pekka.perttina@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja